Bekymrar du dig för klimatförändringen? Vill du påverka?
Nu kan du agera som klimatförändringskraft! 

 

 

 

Är du orolig för klimatkrisen? Vill du påverka? Nu har du chansen att bli en klimatförändrare! Klimatförändringskraft är ett projekt för ungdomar som vill förändra världen. I projektet beviljas bidrag på 50–5 000 euro som vem som helst som är under 25 år kan använda till att förverkliga sin egen klimatidé och göra någonting för att stoppa klimatkrisen. Målet med projektet Klimatförändringskraft är att öka de ungas engagemang i klimatfrågor och inleda effektiva klimatåtgärder runtom i Finland.

Initiativtagare till och finansiär för projektet är Finska kulturfonden och för genomförandet ansvarar Allians – ungdomssektorns takorganisation i Finland. Projektet ordnades för första gången år 2020.

Vi beviljar totalt över 200 000 euro i finansiering som unga kan använda till att förverkliga sina klimatidéer med senast i slutet av sommaren 2021. Ansökningstiden pågår under våren 2021. Bidrag beviljas redan från och med början av mars, så länge som pengarna räcker. Anta utmaningen och ansök om finansiering för din idé så snart som möjligt!