Ansökningsformulär

  • Berätta åtminstone följande: var projektet genomförs, vilka som är involverade i genomförandet av projektet, till vem eller till vilka projektet riktas mot, hur handlar det klimatkrisen, schema
  • Skriv här projektets totala budget. Observera att den totala budgeten inte kan vara högre än 5000 € inklusive kostnader och eventuell ersättning för eget arbete.
  • Skriv här den totala kostnader av projektet
  • Skriv här den eventuell ersättning för eget arbete.
  • Ange här projektets utgifter (till exempel resekostnader, material, andra utgifter). Om du ansöker om kompensation för ditt eget arbete för projektet, förklara det tillämpade beloppet.
  • När det gäller en mindreårig sökande, ange kontoinnehavarens namn.
    Dataskyddsbeskrivning: www.ilmastonmuutosvoima.fi/sv/dataskyddsbeskrivning