Rahoitusta sai kolmannella kierroksella yhteensä 19 hakijaa, joiden ilmastotekoja rahoitettiin yhteensä 41 350 eurolla. Rahoituksella toteutuu eri puolilla Suomea muun muassa podcasteja, kierrätysvaatteista tehtäviä muotinäytöksiä, hiilinielujen ja pölyttäjäkantojen tukemista, ilmastovaikuttamisen roadtrip ja syksyllä järjestettäviä ilmastoaiheisia tapahtumia.

 

Ilmastoseikkailu perinnepuulaivalla. Tapahtuman aikana tutustutaan työpajojen ja pelien kautta matkailun ilmastovaikutuksiin, annetaan konkreettisia neuvoja ja esimerkkejä lähi- ja maanteitse matkailusta sekä tutustutaan Suomen saaristoon. Tapahtuman jälkeen osallistujat ymmärtävät, miten paljon lomailutottumuksia muuttamalla voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään sekä peruskäsitteet ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista Itämeren saaristoluontoon.

 

Helsinki, 5000 euroa Hanna Pöllänen, 24 vuotta

 

Climate Moven podcast, jossa nuoret ilmastoaktivistit purkavat ilmastomyyttejä, levittävät ilmastotietoisuutta ja pyrkivät vähentämään aiheen vastakkainasettelua. Tavoitteena on luoda uusi narratiivi ilmastonmuutoksen torjunnan välttämättömyydestä ja kannattavuudesta.

 

Helsinki, 5000 euroa Matti Pousi, 25 vuotta

 

Arkkitehtiopiskelijoiden ryhmän ”You Tell Me”:n kampanja, jolla pyritään luomaan tietoisuutta rakennetun ympäristön kestävyysasioista. Kampanja käsittelee kestävää rakentamista ja mitä se merkitsee esimerkiksi asiantuntijoille, opiskelijoille ja taiteilijoille. Kampanja toteutetaan tekemällä rakennettuun ympäristöön liittyviä taideteoksia ja mainoksia. Kampanjamateriaali käsittelee esim. kestävää rakentamista ja sitä on tarkoitus tuottaa yhdessä aiheeseen erikoistuneen Suoja ry:n kanssa. Yleisöä kannustetaan oppimaan lisää alan kestävyyteen liittyvistä haasteista ja samalla kommunikoimaan omia kokemuksiaan. 

 

Espoo, 5000 euroa Jonna Tuupainen, 24 vuotta

 

Lempäälän lukion Ilmastosoturien arboretum eli puulajipuisto, jonne istutetaan eri puulajien taimia. Ihmiset saavat kulkea arboretumissa, tutustua eri puulajeihin ja kerätä puista syksyisin vaikkapa omenia tai luumuja. Projektin tarkoituksena on lisätä monimuotoisuutta, tarjota viihtyisää ympäristöä ja houkutella pölyttäjiä. 

 

Lempäälä, 5000 euroa Julia Mikkonen, 18 vuotta

 

Tietokirjaprojekti, jossa dokumentoidaan ympäristöliikkeen monimuotoisuutta ja rikkautta. Kirjaan taltioidaan nuorten osallistumista ympäristöliikkeeseen, ilmastoliikkeen järjestäytymistä Suomessa sekä näiden merkitystä yhteiskunnallisessa muutoksessa. Kirja toimii myös oppaana vaikuttamisen paikkoihin, ja sen avulla voi innostaa uusia nuoria aktivismiin. 

 

Helsinki, 3750 euroa Amos Wallgren, 23 vuotta

 

Nuorten vapaaehtoisryhmä “Harkiten henkariin” toteuttaa kampanjan, jonka tarkoituksena on kannustaa nuoria kuluttamaan vaatteita vastuullisemmin. Kampanjassa kootaan tietoa kuluttamisesta sekä kehitetään haasteita, joita nuoret voivat toteuttaa arjessaan. Kampanjaan sisältyy monipuolista ohjelmaa: some-sisältöä, yhteistyöprojekteja, työpajoja, podcast ja haastatteluja. 

 

Helsinki, 3000 euroa Kiisa Uusitalo, 18 vuotta

 

Älyroskis ROMUn valmistaminen. ROMUn päätavoitteina on muovin kierrätyksen tehostaminen kaupunkiympäristössä ja kaupunkilaisten ympäristötietoisuuden lisääminen. Älyroskis kerää muovijätettä ja analysoi reaaliaikaista dataa. Roska-astiaan asennettu näyttö viestii roskan heittäjälle muovin kierrätyksestä koituvan ekologisen hyödyn ja välittää myös kiertotalouteen ja kestävämpään arkeen ohjaavaa tietoa. Prototyyppiä testataan syksyllä 2020 kauppakeskus REDIssä kauppakeskuksen asiakkaiden keskuudessa.

 

Espoo/Helsinki, 3000 euroa Marie Hedström, 22 vuotta

 

Ilmastonmuutosaiheisen kappaleen musiikkivideon kuvaaminen. Kappale ”Äiti Maa” kertoo luonnon kaltoinkohtelusta ja planeetan tilasta. Video herättelee pohtimaan omaa luontosuhdettaan ja tekojaan ilmastonmuutosta vastaan kauniiden maisemien ja kontrastien avulla. 

 

Kokkola (kuvaukset eri kohteissa ympäri Suomea), 2000 euroa Anni Kaakinen 22 vuotta

 

Nettisivu- ja someprojekti, jossa kootaan yksille sivuille Suomen ilmastonmuutoksen vastaisen työn organisaatiot ja toimijat. Näin aiheesta kiinnostunut löytää paremmin tietoa, esimerkiksi  ajankohtaiset tapahtumat, projektit, kannanotot ja lakialoitteet sekä yleistä ilmastotietoa. 

 

Kuopio 1750 euroa Tiia Hartikainen, 22 vuotta

 

Suomen YK-nuorten kestävään kulutukseen liittyvä paneeli- ja seminaaritapahtuma lokakuussa. Tapahtumassa eri tahojen edustajat keskustelevat roolistaan ja näkökulmistaan kestävään kulutukseen ja tuotantoon liittyen. Kohderyhmää ovat ensisijaisesti nuoret, joille tapahtuma on mahdollisuus sekä kasvattaa omaa tietoisuuttaan aiheesta että osallistua mukaan dialogiin.

 

Helsinki, 1600 euroa Hannele Toivonen, 23 vuotta

 

Ilmastotiimi Ilmasto-Esa tuo nuorten mielipiteitä esille maakunta- ja kuntatason ilmastokeskustelussa ja tarjoaa nuorille keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi omassa arjessaan. Projektissaan ryhmä toteuttaa road tripin, jonka aikana vieraillaan kaikissa Etelä-Savon kunnissa ja tutustutaan kuntien ilmastotoimiin sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin tapaamalla kuntien päättäjiä ja nuorisovaltuustoja. Reissulla opitusta viestitään Instagramissa ja YouTubessa.

 

Etelä-Savon alue, 1400 euroa Lotta Tuominen, 19 vuotta

 

Ilmastonmuutosaiheisen podcast-sarjan tekeminen. Podcastiin haastatellaan nuoria liittyen ilmastonmuutoksen herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin. Samalla siinä esitellään ilmastoaktivistien elämää ja toimia.

 

Kuopio, 950 euroa Aura Niskanen, 18 vuotta

 

Meidän Päijänne -meripartiokesäleiri. Leirin teemana on ilmastonmuutos ja sen vaikutukset Suomen vesistöihin. Leirin jälkeen leiriläisillä on tietoja ja käytännön taitoja jatkaa ilmastotekojen tekemistä omassa arjessa. Leirin tavoitteena onkin vahvistaa nuorten ryhmänjohtajien ympäristötietoutta ja -kasvatustaitoja. 

 

Jyväskylä, 950 euroa Aaro Koskinen, 23 vuotta

 

Virtuaalimuotinäytös käytetyistä vaatteista. Projektissa nuoret käyvät tutustumassa käytettyjä vaatteita myyvin liikkeisiin, raportoivat tunnelmasta ja ostavat itselleen asukokonaisuuden, jota voi tarvittaessa tuunata myös kotona. Asuista koostetaan virtuaalinen muotinäytös, jonka tavoitteena on opettaa, miten ostamista voi vähentää ja miten kierrätysvaatteista voi tehdä omannäköistä ja kestävää muotia. 

 

Lieto, 800 euroa Josefina Keskitalo, 15 vuotta

 

Mikkelin Urheilupuiston koulun oppilaskunnan projekti, jossa hankitaan paikallisilta yrittäjiltä kierrätyslaatikoita parakkiolosuhteissa toimivaan kouluun. Tarve kierrätykseen nousi esiin oppilaskunnan toteuttaman ympäristötekokyselyn myötä, jonka perusteella selvitettiin koulun nuorten tapoja säästää ympäristöä. Projektin tavoitteena onkin tuoda kyselyn tulokset koulussa käytäntöön.

 

Mikkeli, 800 euroa Matilda Kärkkäinen 16 vuotta

 

Pöytyän nuorisovaltuuston ilmastonmuutosaiheinen teemapäivä. Teemapäivä rakentuu kierrettävistä pisteistä, joista jokainen sisältää aihepiiriin liittyvää tekemistä: vegekokkauspiste, puiden istuttaminen, ilmastonmuutosaiheinen elokuvahetki, nuori ilmastotyössä -puheenvuoro, asiantuntijan puheenvuoro ilmastonmuutoksesta ja vaikutusmahdollisuuksista kuntatasolla sekä julkilausuma työpaja, johon kootaan nuorten ilmastoaiheiset vetoomukset. Tavoitteena on, että teemapäivä toimii lähtölaukauksena kunnan ilmastotyölle sekä nuorten ja päättäjien väliselle yhteistyölle.

 

Pöytyä, 500 euroa Ada Nyman, 18 vuotta

 

Partioryhmä luo hiilinielun ja istuttaa viljelykasveja lippukunnan koloon. Kolon pihalle istutetaan hedelmäpuita ja viljelykasveja. Kullekin istutukselle laaditaan kyltti, joka kertoo mistä kasvista on kyse ja millaisia vaikutuksia sillä on ympäristöön. Tavoitteena projektilla on lisätä hiilinieluja ja alueen pölyttäjien määrää, edistää lähiruuan ja kasvisproteiinien käyttöä, tehdä asennekasvatusta sekä lisätä tietoisuutta näistä aiheista. Projektista viestitään somessa ja lippukuntalehdessä. 

 

Espoo, 450 euroa Suvi Laitinen, 17 vuotta

 

Golf-junioreiden kerhon projekti, jossa golfkentän laidalle rakennetaan hyönteishotelli. Tavoitteena on vahvistaa hyönteiskantaa ja tukea alueen monimuotoisuutta. Hyönteishotelliprojektin yhteyteen liitetään myös kampanja, jossa nuoria kannustetaan kulkemaan kentälle pyörällä ja osallistumaan näin yksilötasolla ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen.

 

Imatra, 300 euroa Topi Purhonen, 12 vuotta

 

Taideprojekti, jonka yhteydessä Instagramissa julkaistaan sadan päivän aikana yhteensä sata akvarellimaalausta sadasta eri uhanalaisesta eläimestä. Julkaisujen yhteyteen liitetään kuvaus eläimestä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista lajin tilanteeseen. 

100 euroa Milla Kalliokoski, 24 vuotta  Uutiset