Ilmastonmuutosvoima-rahoitusta jaettiin jälleen nuorten projekteihin. Vuoden 2021 toisella hakukierroksella rahoitettiin nuoria eri puolilta pääkaupunkiseutua, Joensuusta ja Jyväskylästä, yhteensä noin 27 000 euron edestä. 

Ilmastonmuutosvoima on hanke nuorille, jotka haluavat vaikuttaa. Hankkeessa jaetaan rahoitusta nuorten omiin ilmastoprojekteihin yhteensä jopa yli 200 000 euroa. Tavoitteena on vahvistaa nuorten ilmasto-osallisuutta ja mahdollistaa nuorten omia ilmastotekoja. 

Rahoitettavista projekteista päättää hankkeen asiantuntijaraati, johon kuuluvat ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen, Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Furman, nuorten ilmastodelegaatti Emma Sairanen sekä Helsingin kaupungin ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja Susanne Österlund-Toivonen.

Toisella hakukierroksella myönnetyt projektit keskittyivät ympäristö- ja ilmastokasvatukseen, yhteisölliseen ja ekologiseen viljelyyn sekä tiedon levittämiseen. Maija Luukka käynnistää rahoituksella Saving Ourselves -podcastin, jossa pohditaan yritysten ympäristövastuuta ja Siiri Varis ja Andrea Puscasu ovat suunnitelleet ilmastokasvatus-projektin, joka toteutetaan päiväkodeissa. Jack Raisanen puolestaan kuratoi esseekokoelman, joka käsittelee ilmastokriisiä ja lasten saantia antroposeenin aikakaudella. 

“Millaista on syntyä koko ajan etenevän ilmasto- ja ekologisen kriisin keskelle? Miltä se tuntuu? Kuinka potentiaaliset vanhemmat tekevät päätöksiä lasten saannista? Tänä päivänä syntyneet lapset tulevat elämään pitkälle 22. vuosisadalle, jolloin he joutuvat kohtaamaan merenpintojen nousun, pahenevat myrskyt, sulavat jäätiköt, ruokapulan, valtavan epävarmuuden, pakotetun siirtolaisuuden ja ekosysteemien romahduksen. Olen kiitollinen, että tämän rahoituksen turvin pääsen tutustumaan näihin kysymyksiin ja mahdollisesti löytämään jopa vastauksia.” kertoo Jack Raisanen. 

Myös nuorten yritystoimintaa rahoitettiin: joensuulaiset 14- ja 13-vuotiaat nuoret Ilmari Sippola ja Tuokko Linjama perustavat 4H-yrityksen, jonka tarkoituksena on kierrättää vanhoja hautakynttilöitä. Riina Hiltusen ja työryhmän Four Wild-yritys puolestaan myy villiyrttejä ja pyrkii lisäämään yleistä villiyrttitietoutta. 

Yhteensä hakukierroksella jaettiin noin 27 000 euroa nuorten ilmastotekoihin, joten jaossa on kevään aikana vielä yli 150 000 euroa. Seuraava hakukierros päättyy 21. toukokuuta ja neljäs hakukierros 11. kesäkuuta.

 

Kaikki rahoitetut nuorten hankkeet: 

 

Suomen-, arabian- ja somalinkielinen kirja lasten ympäristökasvatuksen tueksi, 5 000 euroa

Salaado Qasim, Vantaa

 

Podcast: yritykset ja ilmastonmuutos, 2 050 euroa

Maija Luukka, Espoo

 

Lasten ilmastotietoisuuden lisääminen luontopäiväkodissa, 4 500 euroa

Siiri Varis & Andrea Puscasu, Helsinki

 

“Extinction, Reproduction, and the Anthropocene” -esseekokoelma, 5 000 euroa

Jack Raisanen, Helsinki

 

Ilmastoseikkailu-tapahtuma purjeveneellä, 5000 euroa

Vivi Mattsson, Helsinki

 

Yhteisöllinen ja ekologinen kaupunkiviljely, 2 530 euroa

Maija-Tilda Kovalainen, Helsinki

 

4H-yrityksen perustaminen vanhojen hautakynttilöiden kierrättämiseksi, 1 700 euroa

Ilmari Sippola & Tuokko Linjama, Joensuu

 

Four Wild villiyrtti-yritys, 1 000 euroa

Riina Hiltunen, Helsinki

 

Puutarhan ja pölyttäjäpellon perustaminen, 400 euroa

Hugo & Romeo Järvinen, Jyväskylä  Uutiset