Hakuohjeet

Ilmastonmuutosvoima-hankkeessa myönnetään 50-5000 euron suuruisia summia nuorten ilmastotekoihin. Kannustamme kaikkia ilmastoaiheesta kiinnostuneita nuoria hakemaan rahaa omille ideoilleen!

Haku aukeaa 1.3.2021 ja on auki 11. kesäkuuta saakka.

Hakukierrokset

Kevään aikana järjestetään neljä hakukierrosta, jotka päättyvät 26.3., 23.4., 21.5. ja 11.6.

Tieto myönnetyistä avustuksista tulee noin kahden viikon kuluessa hakukierroksen päättymisestä. Voit hakea rahoitusta hakulomakkeella. Hakulomakkeeseen tulee sisällyttää vapaamuotoinen kuvaus ideasta, sen toteutuksesta ja aikataulusta sekä arvioitu budjetti ja hakijoiden tiedot. Luethan lomakkeen ohjeet huolella!

Valintakriteerit

Rahoitusta myönnetään toimiin, jotka tähtäävät yhteen tai useampaan seuraavista
osa-alueista:

 1. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
 2. Ilmastotietoisuuden lisääminen
 3. Ilmastokriisiin sopeutuminen

Hakemusten ja projektien tulee täyttää seuraavat ehdot:

 1. Projektin tavoitteena on käsitellä ilmastokriisiin liittyviä haasteita ja ratkaisuja,
  sekä edistää kestävää elämäntapaa.
 2. Projekti toteutetaan kevään tai kesän 2021 aikana.
 3. Projekti on nuorten itse ideoima ja nuorten toteuttama.
 4. Hakijoiden ja hankkeen toteuttajien tulee olla vuonna 1996 syntyneitä tai nuorempia.
 5. Saadulla rahoituksella kustannetaan projektissa syntyviä kuluja, joista voidaan esittää kuitteja. Kaikki tositteet tulee säilyttää. Myös omasta työstä on mahdollista saada enintään 500 € korvaus. Haettava summa ja perustelut korvaukselle on kerrottava hakulomakkeessa. 
 6. Projekti ei ole osa esimerkiksi yhdistysten jatkuvaa toimintaa. Hankekaudella 2020 rahoitettuja ilmastoprojekteja voidaan kuitenkin jatkorahoittaa myös tällä kaudella.

Huomaathan, että rahoitusta voidaan myöntää myös haettua vähemmän, jos perustelut ovat puutteelliset. Täytäthän hakulomakkeen siis huolellisesti.

Hakulomake avautuu Ilmastonmuutosvoiman verkkosivuille 1.3.2021 alkaen.

Kaikilta projekteilta edellytetään:

 • idean omaperäisyyttä
 • vaikuttavuutta
 • kytköstä ilmastokriisin torjuntaan
 • nuorten osallisuutta
 • somesisältöä julkaistavaksi Ilmastonmuutosvoiman kanavilla
 • kevyttä raportointia (esim. somemateriaalia) projektin toteutumisesta

Lisäksi yli 1000 euron projekteilta vaaditaan:

 • omaa lähipiiriä suurempaa vaikuttavuutta
 • kirjallinen raportti projektin toteutumisesta
 • tarkempaa raportointia ja tositteet toteutuneista kustannuksista

Projekti voi olla esimerkiksi:

 • ilmastotapahtuma, keskustelutilaisuus, kurssi tai työpaja
 • hankinta mielenosoitukseen, taidehankkeen toteuttaminen, puunistutustalkoot, matkakulut ilmastotapahtumaan (vähähiilisillä matkustustavoilla)
 • verkossa tapahtuvaa toimintaa tai kampanja, ilmastoyrityksen starttaaminen, ilmastomateriaalin tuottaminen

Älä kuitenkaan anna näiden ideoiden rajoittaa! Suunnittele oma ilmastotekosi ja vakuuta raati omaperäisyydelläsi.

Vuonna 2020 rahoitettuja projekteja löydät täältä.

Asiantuntijaraati

Rahoituksen myöntämisestä päättää asiantuntijaraati, joka koostuu ilmastotyön tunnetuista asiantuntijoista ja aktiivisista toimijoista.

Asiantuntijaraadin kokoonpano vuonna 2021

 • Krista Mikkonen, ympäristö- ja ilmastoministeri
 • Emma Sairanen, nuorten ilmastodelegaatti
 • Eeva Furman, johtaja, Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskus
 • Susanne Österlund-Toivonen, toiminnanjohtaja, Helsingin kaupungin ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

Raatilaisiin voit tutustua täältä.

Alaikäiset hakijat ja huoltajan suostumus

Jos hakijalla ei ole pankkitiliä, tulee maksatustiedoissa ilmoittaa toisena rinnakkaisena hakijana täysi-ikäinen henkilö, jonka tilille rahoitus voidaan maksaa. Alaikäisten hakijoiden kohdalla pyydämme huoltajan suostumuksen osallistumisesta.

Huomioonotettavaa verotukseen liittyen

Mikäli apuraha myönnetään rekisteröidylle yhteisölle (esimerkiksi rekisteröity yhdistys), ei apuraha ole suoraan kenellekään yksityishenkilölle tuloa.

Mikäli apuraha myönnetään yksityishenkilölle, apuraha EI ole saajalleen veronalaista tuloa, mikäli tuettava nuorten projekti on taiteellista toimintaa ja mikäli apurahan saajan (mahdollisesti myös muilta tahoilta samana vuonna saamien) apurahojen ja stipendien yhteismäärä alittaa 23 668,35 euroa.

Mikäli apuraha myönnetään yksityishenkilölle, eikä tuettava nuorten projekti ole luonteeltaan taiteellista toimintaa, apuraha on saajalleen veronalaista tuloa. Tällöin Allianssi pyytää apurahan saajalta verokortin ennen rahoituksen maksamista ja tekee verokortin veroprosentin mukaisen ennakonpidätyksen. Apuraha on saajalleen vuoden 2021 verovuoden tuloa, koska apuraha maksetaan vuoden 2021 aikana. Apurahan saajan tulee tällöin omassa vuotta 2021 koskevassa veroilmoituksessaan ilmoittaa niiden nuorten projektista johtuvien kulujen määrä, jotka apurahalla on katettu. Näin Verohallinto saa tietoonsa, miltä osin myönnetyllä apurahalla on katettu todellisia nuorten projektin kuluja sekä kykenee vähentämään apurahaan kohdistuvat menot oikein verotuksessa. Sekä Ilmastonmuutosvoima-hankkeelle tapahtuvaa raportointia että verotusta varten on oleellista säilyttää kaikki projektin kuluja todistavat kuitit.

Allianssi ilmoittaa Verohallinnolle kaikki yksityishenkilölle maksetut apurahat, joiden määrä on vähintään 1 000 euroa.

Kysymyksiä? Voit ottaa yhteyttä Ilmastonmuutosvoimaan sosiaalisen median kautta: Instagram ja TikTok @ilmastonmuutosvoima, Twitter @ilmastonmuutosv. Tai voit olla myös yhteydessä hankkeen projektikoordinaattoriin: juuso.puurula@alli.fi.