Hakuohjeet

Ilmastonmuutosvoima-hankkeessa myönnetään 50-5000 euron suuruisia summia nuorten ilmastotekoihin. Kannustamme kaikkia ilmastoaiheesta kiinnostuneita nuoria hakemaan rahaa omille ideoilleen!

Haku on auki!

Hakukierrokset

Viimeinen hakukierros päättyy torstaina 4.6. klo 23:59.

Tulokset myönnetyistä rahoista tulevat noin kahden viikon kuluessa hakukierroksen pääättymisestä. Voit hakea rahoitusta hakulomakkeella. Hakulomakkeeseen tulee sisällyttää vapaamuotoinen kuvaus ideasta, sen toteutuksesta ja aikataulusta sekä arvioitu budjetti ja hakijoiden tiedot. Luethan lomakkeen ohjeet huolella!

Valintakriteerit

Rahoitusta myönnetään toimiin, jotka tähtäävät yhteen tai useampaan seuraavista
osa-alueista:

 1. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
 2. Ilmastotietoisuuden lisääminen
 3. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Hakemusten ja projektien tulee täyttää seuraavat ehdot:

 1. Projektin tavoitteena on käsitellä ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita ja ratkaisuja,
  sekä edistää kestävää elämäntapaa.
 2. Projekti on uusi toteutus tai idea. Se toteutetaan kerran tai siitä alkaa jokin uusi jatkuva
  toiminto.
 3. Projekti toteutetaan kevään tai kesän 2020 aikana.
 4. Projekti on nuorten itse ideoima ja nuorten itsensä toteuttama.
 5. Hakijoiden ja hankkeen toteuttajien tulee olla vuonna 1995 syntyneitä tai nuorempia
 6. Saadulla rahoituksella kustannetaan projektissa syntyviä kuluja, joista voidaan esittää
  kuitteja. Kaikki tositteet tulee säilyttää. Ilmastonmuutosvoiman rahoituksella ei
  lähtökohtaisesti kateta hakijoiden omia palkka- tai palkkiokustannuksia.

 

Kaikilta projekteilta edellytetään:

 • idean omaperäisyyttä
 • vaikuttavuutta
 • kytköstä ilmastonmuutoksen torjuntaan
 • nuorten osallisuutta
 • somesisältöä julkaistavaksi Ilmastonmuutosvoiman kanavilla
 • kevyttä raportointia (esim. somemateriaalia) projektin toteutumisesta

Lisäksi yli 1000 euron projekteilta vaaditaan:

 • omaa lähipiiriä suurempaa vaikuttavuutta
 • kirjallinen raportti projektin toteutumisesta
 • tarkempaa raportointia ja tositteet toteutuneista kustannuksista

Projekti voi olla esimerkiksi:

 • ilmastotapahtuma, keskustelutilaisuus tai työpaja, tutustumisretki mielenkiintoiseen kohteeseen, vegekokkauskurssi, kestävän liikkumisen työpaja, hiilineutraali kouludisko
 • hankinta mielenosoitukseen, taidehankkeen toteuttaminen, puunistutustalkoot, matkakulut ilmastotapahtumaan (vähähiilisillä matkustustavoilla)
 • verkossa tapahtuvaa toimintaa tai verkossa tapahtuvaa toimintaa tai kampanjaa, ilmastoyrityksen starttaaminen, ilmastomateriaalin tuottaminen

 

Älä kuitenkaan anna näiden ideoiden rajoittaa! Suunnittele oma ilmastotekosi ja vakuuta raati omaperäisyydelläsi.

Asiantuntijaraati

Rahoituksen myöntämisestä päättää asiantuntijaraati, joka koostuu ilmastotyön tunnetuista asiantuntijoista ja aktiivisista toimijoista. Asiantuntijaraati kokoontuu keväällä aina kuun puolivälissä päättämään myönnöistä.

Asiantuntijaraatiin kuuluu

 • Krista Mikkonen, ympäristö- ja ilmastoministeri
 • Sara Nyman, nuorten ilmastodelegaatti
 • Mervi Maatela, luokanopettaja, mediakasvattaja ja Tubeconin tuottaja
 • Mari Pantsar, johtaja, hiilineutraali kiertotalous, Sitra

Voit tutustua asiantuntijaraatiin täällä.

Alaikäiset hakijat ja huoltajan suostumus

Jos hakijalla ei ole pankkitiliä, tulee maksatustiedoissa ilmoittaa toisena rinnakkaisena hakijana täysi-ikäinen henkilö, jonka tilille rahoitus voidaan maksaa. Alaikäisten hakijoiden kohdalla pyydämme huoltajan suostumuksen osallistumisesta.

 

Kysymyksiä? Voit tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin täällä.