Bekymrar du dig för klimatförändringen? Vill du påverka?
Nu kan du agera som klimatförändringskraft! 

 

 

 

Bekymrar du dig för klimatförändringen? Vill du påverka? Nu kan du agera som klimatförändringskraft! Klimatförändringskraft är ett projekt för ungdomar som vill förändra världen. I projektet bevilljas bidrag på 50 – 5000 euro med vars hjälp vem som helst som är under 25 år kan förverkliga sin egen klimatidé och börja vidta åtgärder mot klimatförändringen. Målet för Klimatförändringskraft är att öka de ungas agerande och starta effektiva klimatåtgärder på olika håll i Finland.

Finansiären av projektet är Finska kulturfonden, och för genomförandet ansvarar Finlands Ungdomssamarbete Allians.

Vi beviljar ett totalt bidrag på 150 000 euro med vilket de unga kan förverkliga sin klimatidé senast sommaren 2020. Ansökningsomgången är oppen under våren 2020 men bidrag beviljas redan från och med början av mars så länge pengarna räcker. Ta tag i utmaningen och ansök om finansiering av din idé så snart som möjligt.