Ilmastonmuutosvoimaa varten rahojen myöntämisestä päättää asiantuntijaraati. Asiantuntijaraadin jäseniä on neljä.

 

Krista Mikkonen

Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen toimii asiantuntijaraadin jäsenenä. Mikkonen on toiminut Vihreiden kansanedustajana vuodesta 2015 lähtien, minkä lisäksi hän on toiminut aiemmin esimerkiksi ympäristöjärjestöissä.

 

Sara Nyman

Sara Nyman on 20-vuotias nuorten ilmastodelegaatti ja valtio-opin opiskelija Turusta. Hän tuo nuorten äänen mukaan ilmastokeskusteluun niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin areenoilla. Lisäksi Sara vaikuttaa kestävän kehityksen Nuorten Agenda2030-ryhmässä sekä Suomen YK-nuorten hallituksessa.

 

“Ilmastoaktivismi on näyttänyt, että nuorilla on kiinnostusta ja halua vaikuttaa ilmastoasioihin. On hienoa, että hanke mahdollistaa nuorille omannäköisen ja konkreettisen tavan osallistua. Odotan innolla, minkälaisia ideoita pääsemme kuulemaan!” Sara sanoo.

 

Mari Pantsar

Kuva: Miikka Pirinen / Sitra

Mari Pantsar luotsaa Suomen Itsenäisyyden juhlarahaston Sitran Hiilineutraali kiertotalous -teemaa. Hän johtaa teeman strategiaa ja vastaa siitä, että kaikki teeman tekemiset viitoittavat Suomen tietä kohti ekologisesti kestävämpää ja kilpailukykyisempää yhteiskuntaa. Marilla on parinkymmenen vuoden kokemus cleantech-liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävistä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla ja useissa hallituksissa. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori ja toimii dosenttina Helsingin yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Mari uskoo, että ekologinen kestävyys ei ole vaihtoehto vaan lähtökohta – ja erittäin suuri kilpailukyvyn lähde.

 

 

Mervi Maatela

Mervi Maatela on mediakulttuuria opiskeleva luokanopettaja ja mediakasvattaja,  joka on ollut mukana tuottamassa suomalaisen tubekulttuurin päätapahtumaa eli Tubeconia. Mervi haluaa kannustaa ja innostaa opettajia videoiden tekoon oppilaiden kanssa ja toimia tulkkina supersuositun tubettamisen maailmaan.

 

”Nuorten yhä aktiivisempi kiinnostus ja huoli ilmastoasioista näkyy vahvasti sosiaalisen median foorumeilla, jotka eivät hieman vanhemmalle väelle ole välttämättä tuttuja. Esimerkiksi moni tunnettu tubettaja on lapsille ja nuorille tärkeä vaikuttaja, jonka mielipiteellä on suuri merkitys ilmastohuolien äärellä. Onkin hienoa, että tällä hankkeella voidaan saada yhä paremmin nuorten tärkeä ääni kuuluviin näin tärkeissä asioissa.”  Uutiset