Ansökningsformulär

 
  • Berätta åtminstone följande: var projektet genomförs, vilka som är involverade i genomförandet av projektet, till vem eller till vilka projektet riktas mot, hur handlar det klimatförändring, schema
  • När det gäller en mindreårig sökande, ange kontoinnehavarens namn.