Ilmastonmuutosvoimassa projektien rahoituksista päättää asiantuntijaraati. Vuonna 2021 raadissa ovat Krista Mikkonen, Eeva Furman, Susanne Österlund-Toivonen sekä Emma Sairanen. Voit lukea raatilaisten esittelyt alta.

 

Krista Mikkonen

Krista Mikkonen on Suomen ilmasto- ja ympäristöministeri sekä Vihreiden kansanedustaja Pohjois-Karjalasta. Kansanedustajana Mikkonen on toiminut jo vuodesta 2015 ja hän on ollut muun muassa Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja vuosina 2016-2019. Krista Mikkonen toimi ilmastonmuutosvoiman asiantuntijaraadissa myös vuonna 2020.

”Haastan nuoret mukaan ilmastotyöhön omannäköisillään ideoilla. Odotan mielenkiinnolla, millaisia projekteja nuoret keksivät, sillä ilmastotyö voi kohdistua laajaan kirjoon asioita ja sitä voi  tehdä monin eri keinoin. Toimimalla itse ja innostamalla muita mukaan on suuri merkitys siihen, että ilmastoystävällisemmät valinnat juurtuvat arkeemme.”

 

Eeva Furman

Professori Eeva Furman toimii Suomen ympäristökeskuksen SYKEn ympäristöpolitiikkakeskuksen johtajana. Hän on myös Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin eli kestävyyspaneelin puheenjohtaja. Eeva on vaikuttanut ympäristöpolitiikan ja kestävän kehityksen saralla jo kauan ja vuonna 2020 hänet palkittiin YK:n ystävä palkinnolla.

”On kerrassaan hienoa, että nuorille on luotu uusi mahdollisuus olla mukana ideoimassa polkuja ulos ilmastokriisistä! Tiedän miten tärkeitä ilmastokysymykset ovat nuorille, sillä heidän elämänsä riippuu siitä, miten me tänään toimimme ja mitä päätämme. Raadissa voin kaventaa jälleen piskuisen siivun ylisukupolvisesta eriarvoisuudesta.”

 

Susanne Österlund-Toivonen

Susanne Österlund-Toivonen toimii Helsingin kaupungin ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön toiminnanjohtajana. Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö pyrkii vahvistamaan nuorten luontosuhdetta, tukee nuorten omaehtoista toimintaa ja aktivismia sekä lisää ympäristötietoisuutta.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö jossa toimin esihenkilönä, tärkeimpiä tavoitteita on nuorten luontosuhteen vahvistaminen, omaehtoisen toiminnan ja aktivismin tukeminen sekä ympäristötietoisuuden lisääminen.

Suurin osa nuorista kokee ympäristöasiat tärkeäksi ja haluavat toimia sekä vaikuttaa niihin. Ilmastonmuutosvoima-hanke on loistava kanava, jolla nuoret saavat oman äänensä yhteiskunnassa kuuluviin, osallistua ja vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin.   Hankkeella on myös merkittävä rooli nuorten vaikuttamiseen innostamisessa, ympäristötietoisuuden lisäämisessä sekä omaehtoisen tekemisen tukemisessa. Nuorten omaehtoisiin ympäristöhankkeisiin osallistuminen lisää nuorten luottamusta tulevaisuuteen ja samalla vahvistamme heidän pystyvyyttä vaikuttaa omiin ja ympäristön asioihin.

Olen erittäin kiitollinen ja ylpeä saadessani olla mukana asiantuntijaraadissa, joka mahdollistaa nuorten moninaiset hankkeet, joissa he itse vaikuttavat ja osallistuvat ilmastomuutoksen torjumisen.”

 

Emma Sairanen

Emma Sairanen toimii Suomen kymmenentenä nuorten ilmastodelegaattina vuonna 2021. Emma on 24-vuotias ja opiskelee bioteknologiaa Aalto-yliopistossa.

”Toiminta tuo toivoa ilmastokriisin keskellä ja siksi on äärimmäisen hienoa, että meillä on ilmastonmuutosvoiman kaltaisia hankkeita, jotka mahdollistavat vaikuttavaa toimintaa. Odotan jännityksellä ja innolla ideoiden läpikäyntiä.”Tagit:
ilmastonmuutosvoima
Uutiset